Terén nemusí pomoci osobám s vysokým rizikem sebevraždy

Rozvíjející se výzkum naznačuje, že běžně používané strategie, které zabraňují jednotlivcům v opakovaných pokusech o sebevraždu, jsou neúčinné.

Léčba volby u jedince, který se pokusil o sebevraždu, ale selhal, je v současné době úzký kontakt, sledování a osobní interakce.

V nové studii však vědci z oddělení duševního zdraví v regionu hlavního města Dánska a univerzity v Kodani zjistili, že zvýšená pozornost a podpora vysoce rizikového jedince nezabránila dalším pokusům o sebevraždu.

Studie je zveřejněna v British Medical Journal.

Vědci zjistili, že neexistuje žádný rozdíl mezi standardní léčbou po pokusu o sebevraždu nebo dalším asertivním zásahem.

Studie byla provedena na výzkumné jednotce psychiatrického centra v Kodani v letech 2007 až 2010. Studie se zúčastnilo celkem 243 pacientů, kteří se nedávno pokusili o sebevraždu; 123 v další intervenční skupině a 120 v kontrolní skupině.

Ve studii byla frekvence opakovaných pokusů o sebevraždu u obou skupin 17 procent. Odborníci tvrdí, že tato hodnota odpovídá předchozím zjištěním a popisuje rizikový faktor vyvolaný předchozím pokusem o sebevraždu.

Pro tuto výzkumnou studii byla standardní léčba po pokusu o sebevraždu definována jako péče poskytovaná pacientovým vlastním praktickým lékařem nebo psychologem - přizpůsobená fyzickému a duševnímu zdraví pacienta.

Obecně je na pacientovi, aby vyhledal pomoc a zahájil léčbu. V této studii byla standardní léčba doplněna léčbou v kompetenčním centru pro prevenci sebevražd pod záštitou služeb duševního zdraví v hlavním městě Dánska.

V rámci dalšího intervenčního programu navštívili speciálně vyškolené zdravotní sestry pacienty několik dní po propuštění z nemocnice a udržovaly s nimi obzvláště úzký kontakt po dobu až šesti měsíců, přičemž kromě standardní léčby probíhalo osm až 20 terénních konzultací.

Obraťte se na krytá setkání s pacienty v domě pacienta a zahrňte také doprovázení pacientů na schůzky lékařů a setkání se sociálními službami. Součástí balíčku byla také možnost telefonického a textového kontaktu.

Vědci byli překvapeni, že blízký kontakt nezměnil frekvenci opakovaných pokusů o sebevraždu. Podle vyšetřovatelů se nezdá, že by blízký kontakt zastavil negativní spirálu zapojenou do opakovaných pokusů o sebevraždu.

Toto zjištění znamená, že je nezbytný zásah před prvním pokusem o sebevraždu. Výzkum by se jako takový měl zaměřit na programy, které proaktivně prověřují dospívající, aby posoudili jejich duševní zdraví.

Zdroj: Kodaňská univerzita

!-- GDPR -->