Chemikálie v nemocničních tubách spojené s deficitem pozornosti u mladých pacientů

Děti hospitalizované na jednotkách intenzivní péče mají s větší pravděpodobností po letech příznaky deficitu pozornosti a nyní nová studie ukazuje na potenciálního viníka: ftaláty, chemikálie změkčující plasty nacházející se ve zdravotnických zařízeních, jako jsou plastové trubičky a katétry, které jsou schopné proniknout do krevní oběh dítěte ve vysokých hladinách.

„Ftaláty byly z dětských hraček zakázány kvůli jejich potenciálním toxickým účinkům a účinkům narušujícím hormony, ale stále se používají ke změkčení zdravotnických prostředků,“ uvedl vedoucí výzkumný pracovník Sören Verstraete, Ph.D. a Ph.D. student KU (Katholieke Universiteit) Leuven in Leuven, Belgium.

"Zjistili jsme jasnou shodu mezi výsledky dlouhodobých neurokognitivních testů dříve hospitalizovaných dětí a jejich individuální expozicí ftalátu DEHP během intenzivní péče."

Di (2-ethylhexyl) ftalát nebo DEHP je nejčastěji používaným změkčovačem plastů v lékařských zařízeních vyrobených z polyvinylchloridu (PVC). Vědci tvrdí, že používání zdravotnických prostředků obsahujících tento ftalát je potenciálně škodlivé pro vývoj mozku a funkci kriticky nemocných dětí.

"Může být naléhavě naznačen vývoj alternativních změkčovadel plastů pro použití ve zdravotnických prostředcích, které jsou uvnitř," řekl Verstraete.

Studie zahrnovala 100 zdravých dětí a 449 dětí, které byly léčeny na pediatrické jednotce intenzivní péče (PICU). Většina pacientů s PICU se zotavovala po operaci srdce, ale někteří utrpěli náhodná zranění nebo měli závažné infekce. Všechny děti podstoupily neurokognitivní testování o čtyři roky později.

Vědci měřili hladinu metabolitů DEHP nebo vedlejších produktů v krvi. Zpočátku prováděli krevní testy u zdravých dětí a 228 pacientů, zatímco byli na PICU. Pacienti měli na PICU jednu až 12 lékařských trubic a věk se pohyboval od novorozence do 16 let.

Vědci zjistili, že hladiny metabolitů DEHP nebyly detekovatelné ve vzorcích krve zdravých dětí. Při přijetí na PICU však měly kriticky nemocné děti, které již byly spojeny s katétry, úrovně, o kterých Verstraete řekl, že jsou „vysoké do nebe“.

Ačkoli hladiny DEHP rychle klesaly, zůstaly 18krát vyšší až do propuštění z PICU ve srovnání s hladinami zdravých dětí, řekl.

Vědci provedli analýzu, která byla upravena podle počátečních rizikových faktorů pacientů, které by mohly ovlivnit neurokognitivní výsledek i délku pobytu, komplikace a léčbu na PICU.

Vysoká expozice DEHP během pobytu na PICU byla podle Verstraete silně spojena s příznaky nedostatku pozornosti zjištěnými při neurokognitivním testování čtyři roky po propuštění. Toto zjištění potvrdili u jiné skupiny 221 pacientů s PICU.

"Tato expozice ftalátům vysvětlovala polovinu deficitu pozornosti u bývalých pacientů s PICU," uvedl a dodal, že za druhou polovinu mohou další faktory.

Vědci představí poznatky na 98. výročním zasedání The Endocrine Society v Bostonu.

Zdroj: Endokrinní společnost

!-- GDPR -->