Studie shledává zmatenou souvislost mezi rakovinou a autismem

Ačkoli se zdá, že jedinci s poruchou autistického spektra (ASD) mají vyšší počet mutací v onkogenech (geny, které mohou způsobit rakovinu), mají podle nové studie na univerzitě v Iowě ve skutečnosti nižší výskyt rakoviny.

Multidisciplinární tým analyzoval genové databáze pacientů s autismem a zjistil, že pacienti s autismem mají ve srovnání s kontrolní skupinou významně vyšší míru variace DNA v onkogenech.

Vědci poté na toto zjištění navázali analýzou elektronických lékařských záznamů (EMR) a zjistili, že u pacientů s diagnózou autismu je také mnohem méně pravděpodobné, že budou mít současně se vyskytující diagnózu rakoviny.

"Je to velmi provokativní výsledek, který má na jedné úrovni smysl a na druhé je extrémně matoucí," říká Benjamin Darbro, MD, Ph.D., odborný asistent lékařské genetiky na pediatrické klinice Stead Family na Lékařské fakultě UI Carver College. .

Vědci porovnali 1 837 pacientů s poruchou autistického spektra s 9 336 pacienty s jakoukoli jinou diagnózou a určili, jaký podíl každé skupiny pacientů má diagnózu rakoviny. Zjistili, že u dětí a dospělých s ASD se jeví ochranný účinek proti rakovině.

Konkrétně 1,3% pacientů s ASD mělo také diagnózu rakoviny ve srovnání s 3,9% kontrolních pacientů. Tento ochranný účinek byl nejsilnější u nejmladší skupiny pacientů a s věkem se snižoval.

U dětí s ASD do 14 let byla pravděpodobnost rakoviny snížena o 94 procent ve srovnání s jedinci ve stejném věkovém rozmezí bez autismu. Ochranný účinek prokázali muži i ženy s ASD.

Když výzkumný tým určil míru dalších systémových onemocnění kromě rakoviny v autistické populaci, jako je vysoký krevní tlak a cukrovka, nenalezl žádný vztah.

Kromě toho na rozdíl od toho, co zjistili u autismu, nezjistili žádný vztah k rakovině, když zkoumali výskyt dalších běžných stavů, jako je pálení žáhy (reflux jícnu), alergie (alergická rýma), ekzém (atopická dermatitida) a nízký vzrůst.

Darbro poukázal na to, že autismus je také jedním z příznaků mnoha zděděných rakovinových syndromů způsobených mutacemi v jediném genu. Ve skutečnosti se několik genů podílejících se na vzniku syndromů dědičných nádorů překrývá s těmi, které se podílejí na poruchách neurového vývoje, jako je autismus.

"Překrývání genů mezi těmi, o nichž je známo, že podporují rakovinu, a těmi, které se podílejí na syndromických poruchách neurového vývoje, není nic nového, ale ukázali jsme si, že toto překrývání je na genetické úrovni mnohem širší, než bylo dříve známo, a že se to nějak může promítnout do nižší riziko rakoviny, “řekl Darbro.

Zjištění vyvolávají otázky, které by mohly připravit nové cesty k léčbě rakoviny i ASD. Mohly by být například genetické varianty, které se zdají chránit před rakovinou u jedinců s ASD, využity k vývoji nových protinádorových léčení? Nebo by mohly být současné léky na rakovinu, které se zaměřují na genetické dráhy, které se překrývají s ASD, také užitečné pro léčbu ASD?

Tato poslední otázka je v současné době zkoumána v klinických studiích, protože vědci testují potenciální výhody protinádorového léku pro pacienty s autismem.

Studie byla nedávno zveřejněna v časopise PLOS ONE.

Zdroj: University of Iowa Healthcare

!-- GDPR -->